Početna     O nama     Proizvodi     Zašto PRP?     Primena PRP     Novosti     Reference     Kontakt
Zasto PRP?


Faktori rasta su prirodni proteini koji se prvenstveno nalaze u trombocitima. Kaskada faktora rasta predstavlja glasnike u  procesu zarastanja rana. Kada su ovi faktori deficitarni ili zarobljeni kao kod hroničnih rana, oni moraju biti zamenjeni i / ili njihova  aktivnost mora biti obnovljena. Odličan izvor prirodnih faktora rasta je ljudska plazma bogata trombocitima (PRP). PRP gel može da se koristi da ponovo uspostavi uravnoteženo okruženje koje nedostaje kod hroničnih rana. Sistem koristi prirodne procese zarastanja kod pacijenta sa trombocitnim gelom koji sadrži faktore rasta, citokine i hemokine za rast ćelija i stvaranje novog tkiva. Obnavljanje ravnoteže u okruženju rane može transformisati ranu koja ne zarasta, u ranu koja zarasta prirodnim putem.

Kod normalnog zarastanja rana, trombociti migriraju iz krvi u ranu, gde služe kao primarni izvor faktora rasta, hemokina i citokina koji regulišu biološke reakcije presudne za efikasno zarastanje rana. Trombocitni Faktor 4 (PF-4), vaskularni endotelijalni faktor rasta (VEGF), transformišući faktor rasta beta (TGF-β), epidermalni faktor rasta (EGF) i fibroblast faktor rasta (FGF) su neki primera proteina oslobođeni iz trombocita koji kontrolišu migraciju ćelija, formiranje novih krvnih sudova (angiogeneza), rast ćelija, diferencijaciju ćelija i deponovanje novog tkiva. Kod hroničnih rana i drugih tkiva u kojima dotok krvi može biti nedovoljan, migracija trombocita se često vrši otežano, tako da adekvatna koncentracija faktora rasta, citokina i hemokina nije oslobođena i zarastanje rana stagnira. U ovim slučajevima, plazma bogata trombocitima može da se aktivira  i da generiše fibrinski gel koji služi kao bogat izvor faktora rasta, citokina i hemokina pa tako ponovo uspostavi ravnotežu u ranom zahvaćenom polju. PRP sistem koristi prirodne isceliteljske procese pacijenata, opskrbljivanje faktoraima rasta, hemokina i citokina koji izazivaju angiogenezu, regulišu rast ćelija i formiranje novog tkiva. PRP tehnologija obnavljanja ravnotežu u okruženju rane i može transformisati ranu koja ne zarasta, u ranu koja zarasta prirodnim putem.

B.L.A & Co. d.o.o. - Vajara Zivojina Lukica 46, 11070 Beograd, Srbija - tel. +381 65 633 0633 | +381 60 449 1265 - mail. [email protected]