Početna     O nama     Proizvodi     Zašto PRP?     Primena PRP     Novosti     Reference     Kontakt
Šta je Angel System?    Zašto Angel System?    Vodic kroz protokole
Vodic kroz protokole

Angel meni “Protocol”


Opcije prilagodavanja protokola:

Podešavanje količine PRP-a
Startna podesivost kolicine pune krvi omogućava proizvodnju 1-20ml PRP-a po ciklusu da biste zadovoljili različite proceduralne potrebe. Korišćenjem standardnog protokola za izdvajanje, Angel System dosledno isporučuje 10% PRP-a od ukupne količine pune krvi (npr., 4ml PRP iz 40cc pune krvi ili 12ml PRP iz 120cc pune krvi, itd.).

Podešavanje količine pune krvi
Angel System automatski kalibriše vreme i brzinu centrifugiranja u zavisnosti od količine pune krvi izmedu 40-180ml.

Podešavanje količine PPP-a
Angel System proizvodi veliku količinu PPP-a koja sadrži nisku koncentraciju hemoglobina.

Podešavanje procenta hematokrita
U standardnom protokolu Angel System-a procenat hematokrita je podešen na 7% i može da se menja u opsegu od 0-25%.

Podešavanje koncentracije leukocita
Korišćenjem podešavanja procenta hematokrita, korisnik ima mogućnost proizvodnje PRP-a sa širokim spektrom nivoa leukocita.

Podešavanje koncentracije trombocita
Jedinstveno dizajniran špric za prikupljanje PRP-a, tro-senzorska tehnologija i ventil sa mehanizmom za automatsko razdvajanje omogućava proizvodnju koncentrovanih trombocita 1-18x u PRP špricu.

Angel Whole Blood Separation System je namenjen da na bezbedan i brz način izdvoji platelet-poor plasma (PPP) i platelet-rich plasma (PRP) iz uzorka pune krvi pacijenta. Izdvojena plazma i koncentrovani trombociti mogu da se koriste za terapeutske i dijagnosticke procedure. Plazma bogata trombocitima može se mešati i sa autograftom i / ili alograftom kosti što ortopedskoj hirurgiji daje mnogo šire mogućnosti u procesu regeneracije koštanog tkiva.

B.L.A & Co. d.o.o. - Vajara Zivojina Lukica 46, 11070 Beograd, Srbija - tel. +381 65 633 0633 | +381 60 449 1265 - mail. [email protected]