Početna     O nama     Proizvodi     Zašto PRP?     Primena PRP     Novosti     Reference     Kontakt
Ortopedija    Sportska Medicina     Hronične Rane     Estetska Medicina    Plasticna Hirurgija    Kardio Hirurgija
OrtopedijaS obzirom da je do sada poznato da se u trombocitima, pored faktora rasta koji deluju na skoro sve ćelije u organizmu, postoje i faktori koji su specifični upravo za koštano tkivo i koji direktno utiču na rast i razvoj kostiju PRP nalazi sve veću primenu u ortopediji. Takođe mogućnost korišćenja  tzv. „bone-graft“-ova kojima je moguće nadomestiti  veću količinu koštanog tkiva otvara nove mogućnosti  u ortopedskoj hirurgiji.

Veliku primenu i jako dobre rezultate PRP postiže kod ugradnje proteze kuka i kolena gde drastično smanjuje mogućnost pojave infekcije i u mnogome skraćuje period oporavka pacijenta.

B.L.A & Co. d.o.o. - Vajara Zivojina Lukica 46, 11070 Beograd, Srbija - tel. +381 65 633 0633 | +381 60 449 1265 - mail. [email protected]