Početna     O nama     Proizvodi     Zašto PRP?     Primena PRP     Novosti     Reference     Kontakt
O nama

B.L.A & Co. je kompanija osnovana sa ciljem da stručnoj javnosti približi novi pravac u medicini zasnovan na primeni autolognih regenerativnih terapija. Trenutni fokus je na uvozu i distribuciji opreme za izdvajanje, čuvanje i aplikovanje plazme bogate trombocitima (platelet rich plasma / PRP). PRP se izdvaja iz uzorka sopstvene krvi sofisticiranom tehnologijom tako da krajnji produkt sadrži faktore rasta u visokim koncentracijama.

PRP se danas koristi u brojnim oblastima medicine kao što su ortopedija, sportska medicina, hronične rane, stomatologija, plastična i rekonstruktivna hirurgija, estetska medicina, maksilofacijalna hirurgija, kardio-hirurgija.

Generalni smo zastupnici američke kompanije Cytomedix koja je vodeća inovativna svetska kompanija u proizvodnji opreme neophodne za izdvajanje i primenu PRP. Inače komplikovan proces se upotrebom ovakve opreme značajno ubrzava, pojednostavljuje i standardizuje.

Pored opreme naša kompanija nudi kompletnu edukaciju od samog procesa izdvajanja do metoda aplikacije PRP i indikacionog područja, a omogućava i pristup najnovijim informacijama vezanim za protokole, tehnike i praćenje krajnjih korisnika.

B.L.A & Co. d.o.o. - Vajara Zivojina Lukica 46, 11070 Beograd, Srbija - tel. +381 65 633 0633 | +381 60 449 1265 - mail. [email protected]