Home     About Us     Products     Why PRP?     PRP In Use     PRP News     Reference     Contact
Orthopedics    Sports Medicine     Chronic Wounds     Aesthetic Medicine    Plastic Surgery    Cardio Surgery
OrthopedicsS obzirom da je do sada poznato da se u trombocitima, pored faktora rasta koji deluju na skoro sve ćelije u organizmu, postoje i faktori koji su specifični upravo za koštano tkivo i koji direktno utiču na rast i razvoj kostiju PRP nalazi sve veću primenu u ortopediji. Takođe mogućnost korišćenja  tzv. „bone-graft“-ova kojima je moguće nadomestiti  veću količinu koštanog tkiva otvara nove mogućnosti  u ortopedskoj hirurgiji.

Veliku primenu i jako dobre rezultate PRP postiže kod ugradnje proteze kuka i kolena gde drastično smanjuje mogućnost pojave infekcije i u mnogome skraćuje period oporavka pacijenta.

B.L.A & Co. d.o.o. - Vajara Zivojina Lukica street 46, 11070 Belgrade, Serbia - mob. +381 65 633 0633 | +381 60 449 1265 - mail. [email protected]